Tilbage til forsiden...

    Kalundborgegnens

køreforening

                                                                   Nyhedsbrev 2017

                                                   Glædelig jul og godt nytår                                                                                                                                


Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. Her på falderebet af det gamle år, skal vi lige have de sidste par nyheder med, inden vi kan sige goddag til det nye år.


Julebanko

Bankoaften gik rigtig godt, selvom der var nogle som vandt rigtig meget 😉 Men hvad sådan er det jo altid, nogle er mere heldige end andre…. 😊 😊 Alt i alt en hyggelig aften, men det ville have været dejligt med flere deltagere. (fortæller Christina Jensen)


Julestævne 

Julestævnet gik over alt forventning. Det gik super godt med at samarbejde med Bromme køreforening, og vi har snakket om at gøre det igen til næste år. Der var mange gode kuske og heste. Og god hjælp på banen og i det hele taget. Der var mange fine præmier. God tilslutning og en masse godt humør. Tak til Benny og Kurt for at hjælpe med at sætte bane op og til Joan, Sven og Christina for at hjælpe på banen. Tak til Margit for at være stævneleder og tak til alle hjælperne på dagen. (fortæller Christina Jensen)


Leje af ridehus i vinter

Benny har valgt at han ikke åbner sin hal i vinter. Til gengæld har vi fået mulighed for at leje et Ridehus hos Stald Jørgensen i Kåstrup som er 20 x 60 m, hver mandag kl. 19.30 fra den 8.1.2018. Det koster 200 kr. pr. time. Medlemmerne skal betale 50 kr. for at køre, resten betaler klubben, hvis der er mindre end 4 deltager. I skal bare møde op på adressen Strædet 4, 4400 Kalundborg i Kåstrup.


Generalforsamling 24.1.2018 med spisning

Så er det tid for den årlige generalforsamling og vi håber virkeligt, at rigtig mange af jer vil deltage. Som I kan læse i indkaldelsen, er der to af bestyrelsesmedlemmerne som gerne vil stoppe, og det gør at vi skal bruge mindst to nye bestyrelsesmedlemmer ellers har vi ingen klub i 2018. Så kære medlemmer overvej om det er en af jer der skal være en del af den nye bestyrelse i 2018. Vi har valgt i år at der bliver spisning inden mødet. Annette vil servere sin dejlige mørbradgryde kl. 18. Vi starter mødet kl. 19 og bagefter er der kaffe og kage. Tilmelding på sms 21428906 (maden er gratis)


Orientering om vores spørgeskemaer

Vi fik jo rigtig mange gode svar ind på vores spørgeskemaer, ud fra det har jeg prøvet at lave en lille sammenfatning. Vi fik 24 svar ind, hvad vi jo er rigtig glade for og det er jo dem vi må arbejde ud fra da alle har haft chancen for at svare.


Til første spørgsmål hvor vi spurgte ind til hvad klubben bruges til var det at bruge banen, undervisning, støtte klubben, ture ud i det blå, julebanko og vores egne Derbyer, Klubmesterskab samt deltage i klubfesten som fik højeste score (17-11 deltager).

Trec, Tema dage, spisning, det social og weekendtur lige efter (10-8 deltager) Resten af emnerne lå under 6 deltager.


Hvad mangler der i klubben spurgte vi om. Adgang til toilet ved træning på andre dage, at medlemmerne tager mere ansvar, demokrati, afveksling i arrangementerne og de ugedage de ligger på, sidste mand skriver på Facebook når vi forlader banen på træningsdagen, Dressur arrangementer, rummelighed og film mm om vinteren.


Vi spurgte også hvad der var godt ved klubben og det var beliggenhed, faciliteterne, imødekommenhed, sammenhold, Derby stævnerne, fællesskabet - at der er plads til alle, blandede arrangementer, venlighed og hygge.


Så kom spørgsmålet hvad vi kunne gøre anderledes og her var der også mange spændende input. Vi skulle gøre mere ud af at få aktive kuske og støtte dem der er. Vi kunne ligge generalforsamlingen sammen med klubfesten. Der var ønske om at træne senere og i weekenderne. Mere imødekommenhed og passe på klike dannelser. Skærer ned på arrangementer der konkurrer med de andre klubber. Samarbejde med de andre klubber. Flytte træningsdagen. At aktiviteterne bliver oprettet på Facebook og at alle automatisk bliver inviteret. Hjemmesiden er uoverskuelig.


I forhold til Birkende gård og Møllebakken var der flertal for at det skulle fortsætte, hvis der var hjælpere nok.


Der var 73,9 % som bruger Facebook og 65,2% der bruger hjemmesiden.


I forhold til om I fik nok info om klubben var de fleste tilfredse, der var dog en undren om hvorfor der for det meste blev skrevet på Facebooksiden, af et bestyrelsesmedlem, og det er fordi det er sekretærens job. Nogle var i tvivl om de fik alt info. Her kan svares at vi slår alle arrangementer op på Facebook, sender mails til alle, og der bliver sendt sms til dem vi har telefonnummer på. (hjemmesiden er ved at blive opdateret, men så vil det også komme op på den)


Det var dejligt at se at 90% sagde ja til at vi må kontakte dem, når vi skal bruge hjælp ved arrangementerne. 😊


I forhold til vores årlige sommerudflugt med bus, var der ikke den store tilslutning. Et forslag kom der dog. Stevnsfortet og geocenter Møn.


Vi fortsætter med varm mad, 76% synes det var en god ide, men ud fra jeres svar om hvilken dag vi skal træne, bliver det tirsdag i 2018.


Det var ligeligt fordelt om vi skulle fortsætte med den gule folder, flertallet ville beholde hvad de andre klubber skal og om den skulle ud tidligere på året var også fity/fity.


Så spurgte vi hvad der skulle til for at I mødte op til generalforsamlingen, her var der en del som svarede, at vi kunne slå det sammen med klubfesten. Der var tale om fællesspisning inden mødet og så var der dem som synes det var fint med kaffe og kage.


Nye ideer og tiltag var der også mange af.

Stævner hvor alle kan være med. Mere info om regler og lign.

Fastelavns optog der ender med katten af tønden og ringkørsel

Slå os sammen med Bromme

Mere samarbejde med de andre klubber

Tømmer og brugskørsels undervisning/konkurrencer

Dressurstævner, kør for dommer, kursus

Prisen for maden ved spisning er for dyr.


Det var alt for denne gang, meget af det der står her vil blive taget op på generalforsamlingen, så mød op og kom med jeres mening.

Vi ses i det nye år.

Hilsen Bestyrelsen