Velkommen til

Kalundborgegnens

køreforenings hjemmeside

NyhedsbrevDecember 2016 ( uden billeder )


Kære medlemmer vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.         

Året er ved at gå på held, og vi takker for et dejligt 2016. Her på falderebet er der lige nogle praktiske ting vi skal have ordnet. Efter nyhedsbrevet vil der være indkaldelse til den årlige generalforsamling som er onsdag den 25.1.2017. I vil nok lægge mærke til, at hverken Claus eller Carina genopstiller, så vi får brug for nye kræfter i bestyrelsen. Derfor håber vi at rigtig mange vil møde op på dagen og bakke op om klubbens fremtid. Husk kontingentet skal være betalt inden eller kontant på dagen. Hvis I har nogle forslag eller emner der skal tages op, skal det være sendt til Claus inden den 10.1.2017 på mail malmosegaard@mrmagoo.dk

Der er stadig vintertræning hos Benny om torsdagen, hvor alle har mulighed for at deltage. Blot skal Benny have besked senest tirsdagen inde på telefon 40746876. Ud over det er der også mulighed for at få undervisning af Kurt Klindt hver anden torsdag, næste gang er den 12.1.2017. Hvis I gerne vil modtage undervisning, skal I kontakte Anne Haupt på 22774728.

Carina og Margit har været til kalendermøde og vi medsender kalenderen for næste år, den kommer også i den gule folder, når den er færdig. Vi skal afholde to stævner i 2017, et Derby den 13.5 og et indendørs stævne den 10.12.

Ud over det har vi lovet jer, at der i løbet af januar/februar vil komme en fra det ridende politi som vil undervise os lidt i miljø træning. Det er stadig under opbygning, og I hører noget så snart der er en dato.

 

Sidst men ikke mindst vil vi rigtig gerne invitere jer til et spændende foredrag af kusken Henriette Bendorff. Fredag den 13. januar 2017


Hun vil fortælle om Team Maxi´s tur til Em i Scurry kørsel. Hun kører med miniature knabstrupperne Kato og Maxi, som også har lagt navn til teamet. Henriette har en sygdom, der begrænser hende fysisk, og derfor er hun en kusk med flere udfordringer end de fleste.


For dem der vil spise med, starter vi med Annettes mørbradgryde kl. 18 til en pris af 50 kr.

Henriette starter sit foredrag omkring kl. 19. At hører foredraget er gratis for medlemmer men koster 20 kr. for ikke medlemmer.  Det er muligt kun at deltage ved foredraget.

Tilmeldingen til Carina på telefon 23437440 senest den 8.1, herefter bliver der lukket op for ikke medlemmer. Da vi kun har plads til 32 er det først til mølle princippet. Efter foredraget vil der være gratis kaffe og kage til alle.


Lidt praktisk information, vi skal ikke længere sortere affald, det hele skal i samme affaldsspand fremover.

Al information til Nyhedsbrevet sendes til Annette Knudsen mail aknudsendk@yahoo.dk  mobil 21428906

Al information til hjemmesiden sendes til Anne Carina Hansen mail malmosegaard@mrmagoo.dk mobil 23437440


Nytårsbrev fra Kalundborgegnens køreforening 2016

Afslutningsfest

Så blev det tid for vores årlige afslutningsfest, som denne gang foregik i Gyprocs festlokale. Her var det lykkes os at samle 43 personer til det store kolde bord, som Hanne og Annette havde tryllet frem. Der blev spist og drukket godt og alle virkede glade og tilfredse. Jens Peter havde lånt os sit anlæg og med hjælp fra Brian, lykkes det os at få god musik det meste af aften.

I dagene op til festen havde vi haft mulighed for at nominere Årets kusk og Årets KEKFer. Vi takker fordi der var god opbakning til nomineringen. Ud fra dem, har vi så kunne udnævne Line Mortensen til Årets Kusk og Annette Knudsen til årets KEKFer. Vores klubmester skulle også have deres pokaler og i år gik de til Kurt Haupt som køre 1 spand og Jeannette Heller som køre 2 spand, et kæmpe tillykke til jer alle sammen.

Julebanko

Den 28.11 afholdt vi vores årlige julebanko, som igen var et stort tilløbsstykke, hele 31 personer var mødt op for at spille banko og hygge. Vi takker alle de mange sponsorer, som gjorde at der var ekstra mange bankogaver. Efter spillet var der gløgg og æbleskiver.  Vi takker for en dejlig aften.

Julestævne på Hovmarkens ridecenter

Den første søndag i december fik vi afholdt et rigtig godt julestævne, 2. del af Brogaardens Marthon Cup. Vi havde 24 til start, så der var rigtig godt gang i den. Alle deltagere og heste var veloplagte og mange havde gjort en del ud af at pynte hest og vogn. Vinder af vores klæd ud konkurrance blev Claus Jensen. Af vores egne kører deltog Dennis, Malene og Casper Bundgaard. Gitte Nielsen og Margit Mortensen. Ud af de fem fik Malene en 1. plads i små ponyer og Gitte fik en 1. plads i Powerhorse, Dennis en 3. plads i 2 spand, Margit en 4. plads i pony BC og Casper en 5. plads i Junior. Et stort tillykke til jer alle sammen godt kørt.

Vi takker  alle hjælperne som gjorde en stor indsat både før, under og efter stævnet.

Juleoptog

I år har vi for første gang forsøgt os med et juleoptog igennem Kalundborg by, og vi mener selv det gik godt, dog tænker vi, at der skal være nogle forbedringer til næste år, bl.a. i forhold til dagen og tidspunktet vi kørte ud på, næste år bliver det en lørdag og lidt senere på dagen, vi vil jo gerne have at der er nogle som ser os, og byen var lidt tyndt befolket, da vi kørte igennem. Og så placere vi nok de store heste forrest næste gang, da det var svært for ryttere og kuske, hele tiden at holde igen på deres heste.

Vi startede ved Meny i Kalundborg, hvor vi havde fået lov til at bruge det bagerste af deres parkeringsplads til vores lastbiler og trailere. Der var 5 vogne og 5 rideheste. Optoget var rigtig fint og alle havde gjort noget ud af at pynte heste og vogne. Ruten var på små 5 km og det tog en time at kører den.


Da vi kom tilbage kørte Margit og Line nogle turer med de børn som gerne ville prøve at køre hestevogn, imens fik vi andre spændt fra og bagefter var der kaffe og kage, som Meny havde sponsoreret. En rigtig hyggelig formiddag. Vi håber flere vil deltage næste år, hvor datoen vil komme i den gule folder, så I har mulighed for at sætte kryds i kalenderen. Arrangør af optoget var Annette, Mia Maja og Jens Anker 1000 tak for den store indsats.Med disse hyggelige billeder siger vi tak for året der er gået og glæder os rigtig meget til at se jer igen i 2017

På bestyrelsens vegne

   Annette Knudsen
Kalundborgegnens køreforening


-


Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset, Lynglodden 4B, 4400 Kalundborg


Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

1.Ryttere med på vores ture (kun medlemmer)

2.Lave en weekendtur rundt i omegnen

3.Åben hus evt. med kvadrille/kræmmere/tur kørsel/sele kursus

4.Afholdelse af 4 klub Derbyer

5.   Ideer til sommerudflugten

6.  Stjerneløb

7.  Pløje/brugskørsel med Jack i Andelslandsbyen

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg: Bestyrelse: Claus Hansen ønsker ikke genvalg

Anne Carina Hansen ønsker ikke genvalg

Margit Mortensen

    Suppleant:Kurt Haupt


7.Valg af udvalgsmedlemmer.

1.Festudvalg

2.Turudvalg

8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 10. januar 2017.


Kontingent bedes betalt inden generalforsamlingen på Nordea bank reg.nr. 2190 kontonr. 6889207076, eller kontant betaling på dagen.


Foreningen er vært ved kaffe og brød.


Kontingent for 2017:

Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år.250 kr.

Enkelt medlem:175 kr.

Junior ( 10 – 18 år ):100 kr.


På bestyrelsens vegne

   Annette Knudsen

Udvalgsmedlemmer: