foreningen


Velkommen til hjemmesiden for

Kalundborgegnens

køreforening


Tilbage til forsiden 


Foreningen  Bestyrelse 

  Faciliteter 

  Vedtægter   


--


Kalundborgegnens køreforening er en sportsforening, hvis formål er at fremme interessen for kendskabet til kørsel med heste og hestekøretøjer. Vi afholder træningsarrangementer på vores kørebane samt kørekonkurrencer. Desuden køres der forskellige ture "ud i det blå" med medbragt madkurv og hyggeligt samvær. Vi afholder film og debataftener, samt åbent hus på kørebanen, hvor alle er velkomne til at få én køretur med forskellige typer vogne og heste. Få en hyggelig snak om vogne, heste, seletøj m.m. samt en masse andre aktiviteter.

          Konkurrencer og hyggeligt samvær m.m. er dog kun en del af aktiviteterne. Sporten appellere til alle aldre og begge køn. Den er især blevet én udpræget familiesport uanset baggrund, uddannelse eller indkomst. Som medlemmer optages ikke alene dem som vil konkurrere, der er også plads til dem som foretrækker mere afslappet "skovture". En forudsætning for medlemskab er ikke at du selv har pony, hest ell. køretøj. Der kræves blot glæde ved at være sammen med ligesindede og heste, foruden én god mængde energi for derigennem sikre at en flere tusinde år gammel kultur ikke dør ud, men kan trives langt ind i fremtiden.

          Hvis du efter at ha´ læst dette, er interesseret i at blive medlem eller få mere at vide om foreningen og dens aktiviteter, skal du blot rette henvendelse til én af medlemmerne i foreningens bestyrelse.


--


Køreforeningens start:

af Jens Anker Larsen

( Billeder tilføjet af Carina Hansen )


Flere har spurgt, hvordan Kalundborgegnens Køreforening startede. Det har jeg en god forklaring på. Det bliver dog en lidt personlig forklaring i starten.Min far havde heste, til arbejdsbrug, dem skulle jeg køre med i marken, for at hjælpe til. Det var Frederiksborg heste.


   I 1969 blev jeg ansat på efterskolen ”Lerchenfeld”. Her var der en elev, som havde hest og vogn på skolen. Da han forlod skolen i 1972 blev der en ledig staldplads, som jeg fik lov at udnytte med en fjordhest. Jeg fik hurtig en vogn, og kom ud at køre. Der var et par perioder med oliekrise, og derfor blev der et par gange bilfri weekender. Mange fik derfor lyst til at køre med på vognen. Jeg blev fra flere foreninger spurgt, om jeg ville køre til deres arrangementer bl.a. til Nordvestsjællands rideklubs fastelavnsoptog, Forsvarsbrødrenes jubilæum, optog gennem byen med julemanden og fra Kalundborg Boldklub i forbindelse med juletræssalg i Munkesøen.

De fik mig til at lave en præsentation med heste og vogne i forbindelse med en byfest.

Jeg havde hørt at forskellige kørte, og jeg kontaktede en del kuske. Ca. 10 sagde ja til at deltage. Det var i 1977 og i slutningen af 1977 kom Kalundborg Boldklub igen og spurgte om jeg ville gentage med en opvisning i 1978. Det sagde jeg nej til, men jeg ville undersøge, om det var til at starte en forening, som kunne stå for et arrangement. Jeg synes ikke, jeg havde tid, idet jeg på det tidspunkt flyttede til min nuværende adresse (mit fødehjem) samtidig med, at jeg i 1977 var i gang med at starte et værksted med reparation af havemaskine op. Samtidig holdt jeg efter 17 år op som formand for Kalundborg Cykle Club, hvor jeg i yderligere 12 år efterfølgende lavede klubblad. Samme år var jeg og mine heste for øvrigt også med i en film for ”Saga film”. Filmen handlede om kysthospitalet og hed ”Sorte Per”. Min medhjælper i filmen var Villy Jensen, som var min faste smed dengang og i mange år efter.

Jeg må konstatere, at fra 1973 og til nu har jeg kun haft tre faste spand heste (men nogle løse ved siden af). Fra 1973 til 1977 var det fjordheste, fra 1977 til 1999 var det Holsterner / Varmblod og fra 1999 til nu er det Oldenborg.


NU TIL SAGEN

Jeg indkaldte til et orienterende møde den 3. februar 1978 kl. 19.30 på Efterskolen Lerchenfeld. 17 var mødt op, og alle var interesseret i at der blev dannet en forening. Der blev nedsat et arbejdsudvalg, bestående af: Arly Pedersen Uggerløse, Børge Nielsen Ubby, Ingolf Kofoed Olsen Istebjerg, Ib Kildehøj og Kirsten Graungård Tranemosen. Der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling på Efterskolen Lerchenfeld den 3. marts 1978 kl. 19.30.

Udvalget havde lavet forslag til love og arbejdsprogram. Der var 25 fremmødte og efter lidt debat, kom man til valget. Jens Anker Larsen var dirigent. Til bestyrelsen blev foreslået: Kirsten Graungård, Ib Kildehøj, Ingolf Kofoed Olsen, Børge Nielsen, Verner Pedersen, Bent Larsen, Birthe Jensen og Arly Pedersen.

Til bestyrelsen blev følgende valgt Kirsten Graungård, 22 stemmer, Ib Kildehøj, 22 stemmer, Ingolf Kofoed Olsen, 21stemmer, Børge Nielsen, 21 stemmer, og Verner Pedersen, 12. stemmer. Arly Pedersen, 6 stemmer, blev revisor og Birthe Jensen, 7 stemmer, blev revisor suppleant. Derudover fik Bent Larsen 5 stemmer.

Den 8. marts 1978 var der bestyrelsesmøde og bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Ib Kildehøj, næstformand Børge Nielsen, sekretær/kasserer Kirsten Graungård, Bestyrelsesmedlem Ingolf K. Olsen og bestyrelsesmedlem Verner Pedersen. Obs! Ingolf K. Olsen og Jens Anker Larsen er stadig medlemmer af foreningen.

Der blev aftalt træning ca. hver anden uge på Henry Hansens mark i Spangsbro, der hvor nu Loch Ness Centret nu er. Man startede den 8. april og havde ca. 10 træningsdage i løbet af sommeren. Det fremgår, at der den 10. juni var der ingen køretøjer og ”formanden og dennes konen samlede de dertil indrettede spande sammen og kørte nedslået hjem.” Men ellers var der samlet sommertur den 25. juni til Snævrisskoven med 5 vogne og ca. 25 – 30 personer.

I forbindelse med byfesten var der opvisning i Munkesøen med 10 deltagere. Det var Anders Sørensen – Bill Frederiksen – Jens Anker Larsen – Arly Pedersen - Ib Kildehøj -  Poul Olsen – Børge Nielsen – Torben Rymer – Leif Pedersen – Ingolf K. Olsen. Den 14. oktober løvfaldstur over Gåsetoft, Saltbæk mm. Om aftenen var der fest med musik i S.P. Jensens lokaler.

Der var et par foredrags- og filmaftner i løbet af vinteren.

Kalundborg kommune blev ansøgt om en køreplads. Ved generalforsamlingen den 26. januar viste regnskabet et overskud det første år kr. 257,84.

De følgende år lignede starten, derfor ikke flere detaljer herom. Det skal dog nævnes, at der ved byfesten 1979 i Munkesøen var 15 ekvipager, samt at vi med ved byfesten i Ulstrup på Røsnæs. 

Man skulle træne skiftevis i Rørby (hvor der er nu hundetræning) og i Nyrup. En plads som kommunen havde tildelt. Der var også fællestræning i Loch Ness hver lørdag.

Den 28. februar blev Børge Nielsen valgt som formand. Den 21. juni var vi til køreopvisning i Hvidebæk og den 29.juni igen i Ulstrup.

Den 12. april 1981 var der træning på Lyng laden. Jeg tror, at det var vor første træning på vor nuværende kørebane. Den 26. – 27. juli 1981 var der begynderstævne på Lerchenfeld med 34 ekvipager. Nr. 1 blev Ingolf K. Olsen, Nr. 2 Gert Emde fra KEKF. Alle deltagerne kørte i gamle vogne. Vi var 103 til spisning i Tømmerup Hallen.


Lerchenfeld Begynderstævne 1981, Kusk: Claus Hansen, Groom: Jesper Thorndal, Pony: Vanda.
Lerchenfeld Begynderstævne 1981. Fra v. Thorvald Hansen, Bjarne Hansen, Dorthe Hansen, Claus Hansen, Maren Hansen og Jesper Thorndal. Fjordheste: Freja og Musse. Pony: Vanda.

Den 24. oktober havde vi afslutningsfest i Rørby sognegård med 115 deltager. Harders duo leverede musikken.

Den 17. februar 1982 blev Mogens Nielsen formand.

Den 7. juni 1983 havde vi opvisning på Tømmerup sportsplads med 7 ekvipager. Den 25. – 26. juni havde vi begynderstævne Jordløse gamle sportsplads Den 26. juni deltog vi i opvisning på Ulstrup sportsplads med 7 vogne. Den 25. juli var der åbning af byfest. Det var bestemt, at Jens Anker kørte i spidsen, efterfulgt af Esbern Snare og derefter 6 hestevogne. Vi kørte fra kirken gennem byen til Øen. Den 26. juli var vi til formationskørsel i Munkesøen med 7 vogne. Den 27., 28. og 29. juli afviklede vi kaperkørsel fra vognmandsgården i Skibbrudne, og siden har vi kørt i byfest ugen m.m. Den 17. september 1983 afviklede vi høstfest hos Kirsten og Jens Anker.

Også i 1984 var der træning, pinsetur den 23. juli byfest, kørsel gennem byen, med bl.a. borgmester, samt kaperkørsel. Den 1. og 2. september havde vi begynderstævne på Lerchenfeld. 35 Ekvipager, 8 fra KEKF. 

Den 16. maj 1985 kørsel rundt i byen, bl.a. til museet, Lis Jonas (keramik), 7 vogne deltog. Diverse træning m.m.

Den 30. og 31. august 1986 igen begynderstævne på Lerchenfeld sammen med D.K.S. 24 ekvipager.

Den 20. september 1987 havde vi løvfaldstur fra skoven i Spangsbro, afslutning sammen med DKS, hvor Jens Anker fik en 2. plads samlet, 22 vogne deltog.

Det var som lovet lidt fra klubbens start. Alle årene har stort set set ens ud, lidt op og ned med deltagelse, men fast pinsetur, træning, løvfaldstur, åben hus, film og foredrag, busture om vinteren.

Fra først og lidt hen i halvfemserne var foreningen lidt nede i en bølgedal, men derefter godt vi i gang igen. Måske kommer jeg med mere, når jeg får bladret mere i mine papirer. Ellers må I komme og se mine udklip fra alle årene.

Til sidst lidt status: Det første klubhus, som blev sat op, da vi fik banen på Lynglodden, var et mindre sommerhus fra Chr. Sørensen. Det vi har nu, er sat op af Villy Jensen og Jens Anker i 1999 og består af to kontorbygninger fra Novo.

Formænd fra foreningens start og til 2014: 1978-1979 Ib Kildehøj, 1980-1981 Børge Nielsen, 1982-1983 Mogens Nielsen, maj 1983 Ib Kildehøj, 1984, 1985, 1986 Niels Long, 1987, 1988, 1989 Chr. Sørensen, 1990 Orla Hansen, 1991 Ulla Rasmussen, 1992 Mogens Nielsen, 1993 Rud Pedersen, 1994-1995 Orla Hansen, fra maj 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 Jens Anker Larsen, 2006, 2007, 2008 og 2009 Svend Jensen, 2010, 2011 og 2012 Kurt Haupt og fra 20 13 Claus Hansen. For øvrigt  var Claus far med i bestyrelsen, 1982 – 83.

Hilsen Jens Anker
Kontingent:


Familiekontingent: 325,- ( Ægtepar/par og deres børn u. 18 år ) 


Enkeltkontingent: 225,- ( voksen fra 18 år )


Juniorkontingent: 150,- (10-17 årige )


Indbetales på

Nordea Bank 2190 6889207076
eller på Mobilepay 61330804

Nye medlemmer skal udover indbetalingen sende en mail til kasserer Margit ( margidutti@gmail.com ) med navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Så sender Margit et velkomstbrev retur med alle de oplysninger du/I har brug for.