generalforsamling 2022


Velkommen til hjemmesiden for

Kalundborgegnens

køreforening


Tilbage til forsiden 


Generalforsamling 2023
Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 25. januar 2023 kl. 19:00 i klubhuset, Lynglodden 4B, 4400 Kalundborg.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og udvalgsmedlemmer.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Benny Petersen
Bestyrelsesmedlem: Claus Hansen
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær: Svend Jensen
Suppleant til bestyrelsen: Helle Thulstrup


Valg af udvalgsmedlemmer:
Stævneudvalg: Margit Søgård
Claus Hansen
Joan Oddershede
Bane og Klubhus: Kurt Haupt
Kantine: Hanne Pedersen
Indkøb m.m.: Pia Petersen
Kaperkørsel: Jens Anker Larsen
Facebook: Anne Carina Hansen

Hjemmeside: Anne Carina Hansen
Turudvalg:

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Jane Larsen
Revisorsuppleant:


Kontingent bedes betales inden generalforsamlingen. Der er mulighed for at betale kontingent på følgende måder:


Bank: Nordea
Reg. nr. 2190
konto nr. 6889207076

Mobilepay: 61330804 (Margit Lotus Søgaard)

Kontant: Betales på dagen til Margit Søgaard


Foreningen er vært ved kaffe og brød.


Kontingent for 2023:
Familiekontingent: dvs. ægtepar og deres børn under 18 år 325,00kr
Enkelt medlem: 225,00kr
Junior: 10 – 18 år 150,00kr.

Kontingent for 2023 betales som sædvanlig til Margit på MobilePay eller til generalforsamlingen, for året 2023.
Der bliver ikke udsendt giro kort.


På bestyrelsens vegne,
Svend Jensen