nyhedsbrev


Velkommen til

hjemmesiden for Kalundborgegnens

køreforening


Tilbage til forsiden


Seneste nyhedsbrev: 


 

Indkaldelse til generalforsamling

 

 

Et godt nytår ønskes alle medlemmer og deres familie og velkommen til en ny sæson 2020.

 

Hermed indkaldes der til generalforsamling Mandag 20. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset, Lynglodden 4B, 4400 Kalundborg

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

  1. Formandens beretning.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

 

  1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 

  1. På valg: Bestyrelse: Forsætter, men vi mangler 1 stk. bestyrelsesmedlem          

                                                    

              Suppleant er på valg        

 

  1. Valg af udvalgsmedlemmer.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt.

 

 

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Kontingent bedes betalt inden generalforsamlingen på Nordea bank reg.nr. 2190 konto nr. 6889207076, eller kontant betaling på dagen.

 

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

 

Kontingent for 2020:

Familiekontingent: dvs. ægtepar/par og deres børn under 18 år.                              300 kr.

Enkelt medlem:                                                                                                      200 kr.

Junior ( 10 – 18 år ):                                                                                             125 kr.

 

 

Udvalgsmedlemmer:

 

Stævneudvalg:                Margit Mortensen

                                      Claus Hansen

                                      Joan Oddershede

 

 

Bane og Klubhus:           Kurt Haupt

 

 

 

Kantine:                         Hanne Pedersen

 

 

Indkøb.m.m..                 Pia Petersen

 

 

Kaperkørsel:                  Jens Anker Larsen

 

 

Facebook:                     Anne Carina Hansen

 

 

Hjemmeside:                  Anne Carina Hansen

 

 

Turudvalg:                     

 

 

Revisor:                         Jane Larsen

 

 

Revisorsuppleant:           Jens Peter Johansen.

 

 

 

     På bestyrelsens vegne.