propositioner kekf

Velkommen til

Kalundborgegnens

køreforenings hjemmeside

Stævner       
KEKF  træningsderby 2019


Lørdag den 27.4.2019 1. afdeling

Lørdag den 25.5.2019 2. afdeling

lørdag den 17.8. 2019 3. afdeling

     


Reglement for KEKFs Trænings Derby


Stævnerne er åbent for alle medlemmer af KEKF og Bromme KF

Der kan tilmeldes i følgende klasser:

  1.       Hest og Pony I, 1-sp
  2.       Pony II og III, 1 - sp
  3.       2 sp hest og pony I + II og III (der skal mindst være to deltager)     

 

Det koster 50 kr. pr. start at deltage.


OBS: Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse.


I det samlede resultat gælder ovenstående klasser. Officials kan deltage i stævnet.


Konkurrencen:

Banen består af 2-4 maratonforhindringer der alle kan have porte til og med bogstav E, og op til 20 kegleporte. Alle kegleporte kan evt. køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres port nummer.


Den ene af disse porte kan være en bro. Kegleporte ved broen skal være min. 190 cm.


Der er min. 3 - 5 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen.

Kegleporte har et fast mål på 160 cm.


Banen gennemkøres 3 gange i hver klasse, de 2 bedste gennemkørseler tæller.


Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også  kegleportene.


En-spænder ponyer på max 120cm., der kører med sulky, må køre uden groom på vognen. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony. Dette gælder ikke juniorer.


Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.

 

Gyldig vaccinationsattest skal forevises på forlangende.


Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.


Arrangør påtager sig intet ansvar for ulykker, skade eller sygdom der måtte opstå.


Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.


Deltagende hest/pony skal have gyldig ansvarsforsikring. 


Fejl beskrivelse:                                                                                                               Straf sekunder:

                                                                                                                      

Væltet bold/element i maratonforhindring eller kegleport     5 sek                                                                            

Være skyld i at en forhindring skal genopbygges                   10  sek.                   

Fejl bane i maratonforhindring eller port, rettet fejl              10  sek.                                 

  

                             

Eliminering:

-          3. refusering

-          Fejl bane, ikke rettet i maraton forhindring og kegleport

-          Manglende passage af start og mållinje


Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter ovenstående regler, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.


Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.


Det er tilladt at skifte hest indenfor samme klasse.


Det er tilladt at køre flere klasser.

Klubmesterskab lørdag den 21. september 2019

Der køres 2 klasser. Enspand og tospand, hvor vinderen er den kusk der samlet har fået flest point i de 3 discipliner, såfremt to kuske har enslydende antal point, vil det være den kusk med hurtigste tid i forhindringskørslen som vinder. Alle hesteracer og vogntyper kan deltage, såfremt ekvipagen fremstår sikkerhedsmæssig forsvarlig. Der skal være en groom på/ ved vognen.


Konkurrencen indeholder 3 discipliner:


Kørerute på 1, 5 eller 13 km på småveje med fri hastighed, hvor der skal løses 10 opgaver/spørgsmål. Kuske der ikke ønsker at køre, hvor man kan møde trafik, skal melde til på kørerute 1km. Hvert korrekt besvaret opgave/spørgsmål giver 2 point.


Brugsprøver 5 forskellige brugsprøver skal gennemføres. Hver korrekt gennemkørt brugsprøve giver 4 point. Brugsprøverne kan være kørsel på lige linie, over bro, rykning, flytning af en genstand fra A til B el. lign.


Forhindringskørsel med 10 kegleporte, der gennemføres i numerisk rækkefølge med rød port på højre side, uden at vælte kegle/bold på keglen. Hver korrekt gennemkørt port giver 1 point. Minimumstempo er trav, porte der passeres i skridt giver ikke point. Skridt mellem to porte er tilladt. Banen køres to gange og det er muligt at få 5 min. pause mellem de to gennemkørsler. Portbredden = vognbredde + 20 cm. Fri beklædning, denne skal dog være at betragte som sikkerhedsmæssig forsvarlig. Ekvipager der starter med kat.3 ponyer og tohjulet vogn, kan få dispensation til at køre uden groom på vognen, dog skal groomen være placeret midt på keglebanen og max. hastighed være trav.

 


Kuske der ønsker at deltage med samme spand heste, kører sammen på køreruten men begge kuske tager et sæt spørgsmål hver og svarer hver for sig. Hvorefter kuskene hver især gennemfører forhindringskørslen og brugsprøverne.


Startliste samt kort over kørerute, forhindringsbane og brugsprøver udleveres til kuskene på stævnedagen. Mødetid kl. 10 til informationer og gennemgang af forhindringsbane samt brugsprøver, første kusk forventes at starte ud på køreruten omkring kl. 11. Husk madpakker til frokost. Det vil være muligt at købe øl/ vand og gratis kaffe i klubhuset. Præmieoverrækkelse foregår kort efter sidste kusk er færdig. Herefter er der tid til at køre hestene hjem på fold, hente mad til grillen mm. Har man langt hjem er det muligt at opstille en midlertidig fold ved klubhuset, såfremt man selv medbringer hegn dertil.


Efter konkurrencen, ca. kl. 18 tænder vi op i grillen ved klubhuset og griller medbragt mad. Drikkevarer kan købes i klubhuset. Alle er velkomne som tilskuere og til at deltage i spisningen.


Startgebyr: 25 kr. pr. ekvipage. Betales på dagen. Tilmelding senest


VIGTIGE informationer ved tilmelding til konkurrencen: En eller tospand, kørerute på 1, 5 eller 13 km, vognbredde ( målt på ydersiden af hjulene ).


-